2018 myönnetyt apurahat

2018 myönnetyt apurahat

Aivosäätiö myönsi joulukuussa 2018 apurahoja säätiön rahastoista Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien, lastenpsykiatrian, neurologian ja kehitysvammalääketieteen alan tieteelliseen tutkimukseen.
Myönnetyt apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja ja suunnattu pääosin väitöskirjaa valmisteleville, tutkijan uraa aloitteleville eri alojen tutkijoille. Säätiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös aikaisemmin tuetun työn loppuunsaattamista. Näin toimittiin myös vuoden 2018 apurahapäätöksiä tehtäessä.
Apurahoja myönnettiin yhteensä 24 kpl, 189 000 euroa.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saajille!

Katso täältä apurahan saajat

Takaisin