TIEDOLLA TAITOA TULEVAISUUTEEN – Tukevaa tietoa lasten ja nuorten liikkumiseen

TIEDOLLA TAITOA TULEVAISUUTEEN – Tukevaa tietoa lasten ja nuorten liikkumiseen

Aika: 20.6.2016 klo 13.00-17.00
Paikka: Kuopion Musiikkikeskuksen auditorio

Kiinnostava ja käytännönläheinen luentokokonaisuus urheilun ja tanssin ammattilaisille, ohjaajille ja vanhemmille urheilevan ja tanssivan lapsen ja nuoren ravitsemuksesta, psyykkisestä valmennuksesta ja motorisesta oppimisesta.

Tervetuloa     Jorma Uotinen, taiteellinen johtaja, Kuopio Tanssii ja Soi
Avaaja             Rehtori Jukka Mönkkönen, rehtori, Itä-Suomen Yliopisto
Juontaja         Heikki Tikkanen, fysiologian professori, Itä-Suomen Yliopisto

Luennot

Paula Thesleff (PsM, LitM, sert. Urheilupsykologi)
Lasten ja  nuorten psyykkisten taitojen harjoittaminen
Luennon tavoitteena on luoda katsaus siihen, miten valmennuksen ammattilaiset voivat tukea liikkuvan lapsen tai nuoren psykologista kehitystä. Luento tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä ja työkaluja psyykkisten taitojen, kuten keskittymisen ja itseluottamuksen kehittämisen tueksi.
 
Hanna Pohjola (TanssT, TtM liikuntalääketiede, ft)
Tanssivan lapsen ja nuoren motoristen taitojen harjoittaminen
Katsaus siitä, kuinka tanssivan lapsen ja nuoren kasvua ja ikäkausiin liittyvää kehitystä voidaan tukea ja huomioida tanssipedagogiikassa.

Jaakko Mursu (FT, laillistettu ravitsemusterapeutti)
Tanssivan ja urheilevan lapsen ja nuoren ravitsemus:
Harjoittelun vastapainoksi tarvitaan riittävästi laadukasta ruokaa
Luento urheilevan ja tanssivan lapsen ja nuoren ravitsemuksesta.  Luento tarjoaa tietoa monipuolisesta, riittävästä ja oikea-aikaisesta syömisestä, jotka ovat olennaisia tekijöitä harjoittelussa, kehittymisessä, palautumisessa ja tukevat myös lapsen ja nuoren kasvua.

Tarja Stenberg
Unen palauttava voima  
Unen ja vuorokausirytmin merkitys urheilijalle
Oikein mitoitettu ja ajoitettu uni on tärkeää sekä uusien taitojen oppimiselle että rasituksesta palautumiselle. Unen tarve on yksilöllinen ja vaihtelee iän mukaan niin, että lapset ja nuoret tarvitsevat enemmän unta kuin aikuiset. Varsinkin nuorten unen tarve on suurempi kuin yleensä uskotaan.
Luennolla kerrotaan miten vuorokausirytmin häiriöt ja unen puute heikentävät suoriutumista.

Tilaisuus on maksuton.

Yhteistyössä:
Itä-Suomen Yliopisto
Kuopio Tanssii ja Soi
Suomen Aivosäätiö

Takaisin