Suomen Aivosäätiöltä 175 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Suomen Aivosäätiöltä 175 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Aivosairaudet ovat Suomen kalleimmat kansantaudit

Suomen Aivosäätiö tukee tänä vuonna 26 tutkijaa aivoihin ja hermostoon liittyvän tieteellisen tutkimustyön toteuttamisessa. Tutkimuksia rahoitetaan yhteensä 175 000 eurolla. Tutkimuskohteet vaihtelevat Alzheimerin taudista ja muista dementioista epilepsiaan, kehitysvammatutkimukseen ja lastenpsykiatriaan, ja ne selvittävät aivoperäisten sairauksien syntymekanismeja, varhaista tunnistamista ja kuntouttamista sekä lasten aivoterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vuonna 2020 Aivosäätiö juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan  aivojen hyväksi teemalla Eläköön aivot.

Aivosäätiö myöntää rahastoistaan vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston tutkimukseen. Säätiö toimii yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä saaduilla lahjoitusvaroilla.

Tänä vuonna Aivosäätiö viettää kymmenvuotisjuhlavuottaan teemalla Eläköön aivot. Juhlavuotta voi seurata elakoonaivot.fi -verkkosivuilla sekä säätiön sosiaalisen median kanavissa. Niissä voi mm. tutustua joka kuukausi uuteen, ajankohtaisesta tutkimuksesta kertovaan aivotutkijaan. Juhlavuosi huipentuu syksyllä järjestettävään aivoterveystapahtumaan.

Aivosairaudet ovat Suomen kalleimmat kansantaudit. Niistä koituu yli kaksi kertaa suurempi lasku yhteiskunnalle kuin sydän- ja syöpätaudeista yhteensä. Aivosairauksien tieteelliseen tutkimustietoon perustuvalla hoidolla pienennetään sairastumisriskiä sekä vähennetään inhimillistä kärsimystä. Parantavat hoidot voidaan löytää vain tieteellisellä tutkimuksella.

Aivoterveyden edistäminen lisää työ- ja toimintakykyä sekä pienentää sairastumisriskiä. Aivosairauksien syntymekanismien ymmärtäminen lisää tietoa siitä, miten jokainen meistä voi huolehtia aivoterveydestään ja miten terveydenhuolto voi tunnistaa aivosairaudet nykyistä aikaisemmin.

Vuonna 2019 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahasto

PhD, Sam Asher, väitöskirjatyö: Periodontal Health and Risk for Cognitive Impairment and Dementia, Itä-Suomen yliopisto.

FM, PsM Leena Heikkinen, väitöskirjatyö: Työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeudet ja varhain alkavat etenevät muistisairaudet, Oulun yliopistollinen sairaala.

PsM, Hanna Laakso, väitöskirjatyö: Aivojen pienten suonten taudin neurokognitiivisten oireiden varhainen tunnistaminen, Helsingin yliopisto.

LK Juha-Matti Lehtola, väitöskirjatyö: Uusia silmäperäisiä menetelmiä ja biomarkkereita idiopaattisen normaalipaineisen hydrokefaluksen (iNPH) ja Alzheimerin taudin (AT) varhaisdiagnostiikkaan, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala

LL Johanna Pitkänen, väitöskirjatyö: Uudet aivokuvantamismenetelmät pienten suonten taudin vakavuuden todentamiseksi, Helsingin yliopisto.

LL Kaisa Pönkä, väitöskirjatyö: Musiikin kuuntelu kuntoutuskeinona muistisairauden varhaisvaiheessa, Turun kaupunginsairaala.

LT Eino Solje, post doc -tutkimukseen: Transcranial magnetic stimulation in diagnostics of dementing diseases, University of Brescia, Italia.

LK Heidi Turunen, väitöskirjatyö: Role of APOE genotype and leukocyte telomere length in the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER), Itä-Suomen yliopisto.

Vesa Kaustia -rahasto

FM, PsM Minna Alenius, väitöskirjatyö: Suurten aineistojen analyysit muistisairauksien seulonnan tueksi (SAAMS), Helsingin yliopisto

Lastenpsykiatrian tutkimusrahasto

FM, PsM Heidi Backman, väitöskirjatyö: Nuorten psykopatiapiirteet, suojaavat ja riskitekijät, Helsingin yliopisto, HUS.

KM Maria Junttila, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, Oulun yliopisto.

FM Lotta Lempinen, väitöskirjatyö: Muutokset lasten psyykkisessä hyvinvoinnissa, kiusaamisessa, yksinäisyydessä sekä palveluiden käytössä 24 vuoden aikana, Turun yliopisto.

PsM Erik Seesjärvi, väitöskirjatyö: CHILD-EXE: Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden arvioinnissa, Helsingin yliopisto.

LL Minna Sucksdorff, väitöskirjatyö: ADHD:n pre- ja perinataaliset riskitekijät, Turun yliopisto

KM Katja Tervahartiala, väitöskirjatyö: Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus, Turun yliopisto.

LL Elina Tiiri, väitöskirjatyö: Lasten ja nuorten kiusaaminen Suomessa ja ulkomailla – yleisyys, riskitekijät ja vaikutukset, Turun yliopisto.

Terttu Arajärvi -rahasto

PsT, Eeva-Leena Kataja, post doc -tutkimukseen: The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy to Toddlerhood: Comparing Data from Turku, Tampere, Malawi, and South Africa, Tampereen yliopisto.

Kehitysvammarahasto

PsT Riikka Lindström, post doc -tutkimukseen: Puheen prosodisten piirteiden havaitsemisen aivoperusta autismikirjossa, Helsingin yliopisto.

PsM: Minna Peltopuro, väitöskirjatyötä varten: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto.

FM Minttu Sauna-aho, väitöskirjatyötä varten: Kehitysvammaisten ihmisten aspiraatio ja dysfagian kuntoutus, Rinnekoti-Säätiön palvelut.

Neurologiarahasto

LL Karri Kaivola, väitöskirjatyö: Lewyn kappale -tautiin liittyvien aivomuutosten geneettinen tausta, Helsingin yliopisto

LL, DI, Janne Kananen, väitöskirjatyö: Toiminnallisen magneettikuvantamisen MREG-datan signaalianalyysi epilepsiassa, Oulun yliopisto.

FM Stina Leskelä, väitöskirjatyö: Autofagian häiriöt C9orf72-toistojaksomonistuman aiheuttamassa otsalohkodementiassa. Itä-Suomen yliopisto.

LL Risto-Sakari Pohjolan-Pirhonen, väitöskirjatyö: Parkinsonin taudin molekulaariset mekanismit, Helsingin yliopisto.

Yleisrahasto

Suomen Akatemian ja säätiöiden TERVA -apuraha:

Radiologian professori Vesa Kiviniemi, työryhmä: Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymf+aattista puhdistusta parantaen, Oulun yliopisto.

Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo, työryhmä: Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB), Helsingin yliopisto.

LISÄTIETOJA:

Suomen Aivosäätiö, asiamies Merja Rekola, puh. 040 093 3938, aivosaatio@aivosaatio.fi

www.elakoonaivot.fi

www.aivosaatio.fi

Facebook: suomen.aivosaatio

Instagram: @elakoonaivot

Twitter: @aivosaatio

Linkedin: suomen-aivosäätiö

Takaisin