Miksi lahjoittaa?

Aivojen ja hermoston sairauksien tutkimus tukee käytännön työtä ja tarvitsee lisää rahoitusta

Useammalla kuin joka kolmannella meistä on suuri riski sairastua muistisairauteen, aivoverenkierron häiriöön, MS-tautiin tai psykiatriseen sairauteen.

  • Lähes 150 000 suomalaista lasta tai nuorta kärsii vakavista mielenterveyden ongelmista ja syrjäytymisestä.
  • 25 000 suomalaista saa vuosittain aivoverenkiertosairauden.
  • 20 000 suomalaista saa vuosittain tapaturmaisen aivovamman.
  • 14 000 suomalaista sairastuu vuosittain muistisairauteen, yleisimpänä Alzheimerin tauti.
  • 500 suomalaista nuorta aikuista sairastuu vuosittain MS-tautiin.
  • Tuhansia suomalaisia sairastuu muihin aivojen tai hermoston sairauksiin.
Sinun lahjoituksellasi on merkitystä

Aivot ja hermosto on monimutkainen koneisto, siitä syystä sairaudetkin ovat monimuotoisia: Joltain hajoaa mieli, toinen kadottaa muistinsa ja kolmannelta menee liikuntakyky. Aivojen ja hermoston sairauksia parantavan hoidon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja siihen tarvitaan lisää resursseja. Emme vielä ymmärrä miksi joku sairastuu ALS-sairauteen, Alzheimerin tautiin, aivoverenkiertosairauteen tai autismin kirjon sairauksiin.

Juhlista merkkipäivää tai kunnioita läheisesi muistoa keräyksellä tutkimustyön hyväksi

Lahjoittaa voi Aivosäätiön yleisrahastoon viitteellä 4093 tai viiteteksti Aivotutkimukseen.
Muista lahjoituskohteista on lista viitenumeroineen sivun alaosassa ”Viitenumerot”. Voit myös kirjoittaa viestikenttään lahjoituskohteen esimerkiksi Alzheimerin tauti.

Apuraha suomalaisten aivojen hyväksi

Tekemällä lahjoituksen Aivosäätiölle tuet aivojen, hermoston ja mielenterveyden tieteellistä tutkimustyötä. Lahjoitusten avulla säätiö tukee suomalaisia tutkijoita myöntämällä vuosittain apurahoja.

Tutkimusresursseja tarvitaan

Aivosairauksiin liittyy myös vakavan vammautumisen, loppuelämän kestävän avuttomuuden, työkyvyttömyyden ja jopa kuoleman riski aiheuttaen huomattavaa inhimillistä kärsimystä sekä sairastuneelle että hänen läheisilleen.
Suomalaiset ansaitsevat tieteelliseen näyttöön perustuvan diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen aivosairauden kohdatessa.

Tuetaan yhdessä aivotutkimusta.
Kiitos lahjoituksestasi!