Apurahat

Apurahat ovat vuosittain haettavissa elokuussa

Suomen Aivosäätiön apurahat myönnetään yksittäisille tutkijoille säätiön rahastoista. Apurahoja myönnetään aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Säätiölle lahjoituksen tehneet haluavat tukea kotimaista aivojen ja hermoston toiminnan tai sairauksien tutkimusta. Säätiön velvollisuutena on huolehtia siitä, että hakemukset ja myönnettyjen apurahojen käyttöraportit käsitellään oikein. Apurahahaun tarkemmat tiedot annetaan erikseen lähempänä hakuajankohtaa.

Työskentelyapuraha

Säätiön myöntämä henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn, apuraha ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu hakijan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Apuraha maksetaan Aivosäätiöstä saajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille.

Yksityisten säätiöiden, kuten Aivosäätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (vuonna 2020 verovapaa määrä 23.269,80 /v).

Lisätietoja: vero.fi/apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus

Apurahan saajan sosiaaliturva

Säätiö ilmoittaa maksetuista apurahoista Melaan ja tekee vuosittain ilmoitukset Verohallintoon. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Lisätietoja http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Hakemusten arviointi ja apurahapäätökset

Apurahojen jakamisesta päättää säätiön hallitus. Säätiön erillisrahastojen hoitokunnat arvioivat oman alansa apurahahakemukset ja tekevät esityksen säätiön hallitukselle.

Hakemusten arvioinnissa noudatetaan säätiölain 8§ (voimaantulo 1.12.2015) mukaista lähipiirisäännöstöä. Säätiö pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan.

Myönteisistä päätöksistä tiedotetaan säätiön verkkosivuilla. Apurahan saajiin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti. Suomen Aivosäätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Raportointi apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja tuloksista viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua apurahan maksupäivästä. Apurahan saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Uusi apuraha (myös myönnetty) laitetaan maksuun, kun aikaisemmasta apurahan käytöstä on säätiölle toimitettu asianmukainen raportti.

Raportointi tapahtuu käyttäen säätiön raportointilomaketta.

Säätiölle tulee toimittaa yksi kappale tutkimusjulkaisuja, väitöskirja, posteriesitys tai matkakertomus. Hyvän tavan mukaista on mainita rahoituksen myöntäjä julkaisussa (Suomen Aivosäätiö sr, Hjärnstiftelsen i Finland sr, Finnish Brain Foundation sr). Painokelpoisen tunnuksen esim. posteriin voi pyytää sähköpostitse osoitteesta aivosaatio@aivosaatio.fi.

Apurahan saajan toimittama raportti arvioidaan siinä erillisrahaston hoitokunnassa, josta apuraha on myönnetty. Säätiöllä on oikeus julkaista raportti tai osia raportista verkkosivuillaan sekä hyödyntää raporttia muuten viestinnässään. Apurahan saaneiden tutkijoiden toivotaan antavan tarvittaessa haastatteluja Aivosäätiön toteuttamiin artikkeleihin, videoihin yms. viestintämateriaaleihin tai Aivosäätiön aloitteesta tehtäviin mediauutisiin ja -artikkeleihin.  

Apurahan palauttaminen

Suomen Aivosäätiöllä on oikeus periä apuraha joko kokonaan tai osittain takaisin mikäli:
– apurahan saaja ei toimita raporttia määräaikaan mennessä
– apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti
– apurahan saaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa hankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista (esim. väitöskirjatyö on saatu päätökseen merkittävästi ennen apurahan maksua)
– mikäli apurahan hakija on tahallaan antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai raportissaan

Apurahan hakijan lyhyt muistilista:
 1. Täytä hakulomake. Seuraa ohjeita lomakkeen eri kohdissa.
 2. Selvitys käynnissä olevasta tutkimuksesta ja sen edistymisestä.
 3. Yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma.  Esittele tutkimustasi laajemmin, mutta edelleen strukturoidusti käyttäen lyhennelmän otsikkoja ja kerro lisäksi, miten ja missä aikataulussa tutkimus aiotaan toteuttaa.
  • tutkimuksen tausta
  • tutkimuksen tarkoitus ja vaikuttavuus yhteiskunnan kannalta
  • kohderyhmä
  • otoskoko
  • menetelmät
  • tutkimuksen suunniteltu aikataulu
 4. Hakijan julkaisut ja kyseessä olevaan tutkimukseen liittyvät julkaisut merkitään luettelona.
 5. Nimeä liitteet seuraavasti: sukunimi_liitteen nimi esim. Mallikas_CV, Mallikas_ohjaajan lausunto.
 6. Tallenna liitteet word- tai pdf-muodossa ja liitä hakemukseen.
  Hakemukseen liitetään myös:
 7. Hakijan ansioluettelo.
 8. Väitöskirjatyön ohjaajan lausunto.
 9. Eettisen toimikunnan hyväksyminen (eettisen toimikunnan nimi ja hyväksymispäivä).
 10. Mihin tutkimusrekisteriin tutkimus on ilmoitettu?
 11. Lähetä hakemus liitteineen määräaikaan mennessä.

Lisätietoja:
Säätiön asiamies Merja Rekola puhelin 0400 933 938
tai sähköpostitse aivosaatio@aivosaatio.fi.

Työ aivojen hyväksi koskettaa meitä kaikkia. Kiitos tuestasi!

Voit tukea aivojen ja aivosairauksien tutkimusta lahjoittamalla haluamasi summan joko säätiön lahjoitustilille
FI97 1023 3000 2443 71 tai kirjautua oheisesta linkistä suoraan verkkopankkiin.

Lahjoita