Aivot eivät kulu käytössä

Aivot eivät kulu käytössä

Suomen Aivosäätiö rekisteröitiin 2010 alussa

Suomen Aivosäätiö perustettiin runsaat neljä vuotta sitten. Säätiö ei lähtenyt liikkeelle tyhjästä. Jo pitkään toimineet neljä säätiötä Alzheimer-säätiö, Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö, Neurologiasäätiö ja Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen säätiö yhdistivät voimavaransa tavoitteena saada neljän pienehkön säätiön taloudelliset, henkiset ja taidolliset voimavarat tehokkaampaan käyttöön. Sen jälkeen olemme laajentuneet vielä muille aivojen tutkimuksen ja hyvinvoinnin edistämisen alueille. Paremmalla sijoitustoiminnalla, laveammilla yhteiskuntasuhteilla ja lisääntyvällä näkyvyydellä pyrimme hoitamaan siihen ihmisen elimeen kohdistuvaa tutkimusta, jonka perusteella kuolemakin määritellään.

Mitä aivot ovat? Määritelmiä on lukuisasti alkaen lääketieteellisistä tai lääketieteen kansanomaistetuista muodoista päätyen erilaisiin varsin kansanomaisiin ilmaisuihin. En tiedä onko kyseessä lääketieteellinen määrite kun sanotaan aivojen olevan kallon sisällä oleva keskushermoston osa. Kansanviisauden mukaan aivottomiakin liikkuu keskuudessamme. Pahimmillaan aivot ovat pestyt. Myrskykin voi olla positiivinen ilmiö, jos se on menossa aivoissa tai aivojen kesken. Nyky-yhteiskunta kai määrittelee aivot korvaamattomaksi kovalevyksi.

Aivot tuntuvat myös yksimielisen käsityksen mukaan olevan ihmisen elin, joka ei kulu käytössä. Moni valittaa polviensa kulumia tai olkavarren liikeradan supistumista. Aivot voivat sitä paremmin mitä enemmän niitä käyttää kunhan ei pysyvästi mene stressiin saakka. Aivot ovat elimistön tärkein säätelykeskus. Sieltä välittyvät muistot, luovuus ja tunteet. Aivotkaan eivät ole irrallaan muusta ihmisestä, vaan niille on hyväksi, että liikumme, syömme terveellisesti ja olemme sosiaalisia.

Suomen Aivosäätiön puheenjohtaja
Professori Pentti Arajärvi

Takaisin