Aivosairaudet Euroopassa

Aivosairaudet Euroopassa

Aivosairaudet suurista sairauksista mahtavin

Aivosairauksien osuutta Euroopan terveydenhoitokuluista ei tule aliarvioida. Noin neljännes kaikista terveydenhuoltoon käytettävistä varoista menee aivosairauksien hoitoon. Jälkeen jäävät yhtälailla syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, keuhkotaudit kuin reumakin.

Kokonaiskustannuksiltaan vielä merkittävämpiä

Aivosairauksiin kuluvat kokonaiskustannukset ovat vielä suuremmat suhteessa muihin suuriin sairauksiin. Kun suorat kustannukset ovat hieman alle 300 miljardia, kokonaiskustannukset kohoavat lähes 800 miljardiin euroon. Tämä on noin neljä kertaa enemmän kuin kumpaankaan kahteen toiseksi suurimpaan kansantautiimme, syöpään tai sydän- ja verisuonisairauksiin.

Kokonaiskustannuksiin lasketaan suorien terveydenhoitokulujen lisäksi epäsuorat terveydenhoitokulut sekä terveydenhoitopalveluiden ulkopuoliset suorat kustannukset. Näin ollen aivosairauksista aiheutuu huomattavia menoja esimerkiksi menetetyn työpanoksen, sairauspäivärahojen, sairastelusta aiheutuvien matkakulujen sekä sairastuneen tarvitseman ulkopuolisen avun muodossa.

Muistisairaudet, aivoverenkiertohäiriöt sekä aivovammat ovat aivosairauksista merkittävimmät. Muita aivojen sairauksia ovat mm. lihassairaudet, persoonallisuus- ja mielialahäiriöt, Parkinsonin tauti, kehitysvammaisuus sekä lastenneurologiset häiriöt.

Tutkimusta tarvitaan

Tutkimuksella voimme tehostaa aivosairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Suomen Aivosäätiö tukee suomalaista aivosairauksien tutkimusta vuosittain myöntämällä apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja yhteisöille. Vuoden 2009 perustamisensa jälkeen aivosäätiö on tukenut aivojen ja hermoston sairauksien tutkimusta 500 000 eurolla.

Lue lisää aivosairauksien aiheuttamista kansanterveydellisistä kustannuksista Euroopassa P.J. Lindsbergin ym artikkelista Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme.

Perustuu Neurologian Professorin ja Aivoliiton ylilääkärin Risto O. Roineen luentoon Aivot instrumenttina: Kuinka pitää aivoterveydestä huolta ”Rajattomat Aivot”-konsertin toimittajakoulutuksessa 9.4.5015.

Takaisin