2014 myönnetyt apurahat

2014 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto:

– CERAd tehtäväsarja ja aivojen uudet kuvantamismenetelmät psyykkisten sairauksien ja otsa-ohimolohkodementian erotusdiagnostiikassa. 3000 euroa. Lääketieteen yo Ramona Haanpää, Itä-Suomen yliopisto
– Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin taudin biomarkkerit muistisairauksien kliinisessä diagnostiikassa. 4200 euroa. Lääketieteen kandidaatti Fanni Haapalinna, Itä-Suomen yliopisto
– Otsa-ohimolohkorappeumien yleisimmän geneettisen syyn – C9ORF72 toistojakson – kliiniset ilmentymät. 4200 euroa. Lääketieteen kandidaatti Eino Solje, Itä-Suomen yliopisto
– Työuupumus ja Alzheimerin taudin riski – yhteinen geneettinen tausta ja ennustevaikutus pitkittäisessä asetelmassa. 4200 euroa. Lääketieteen lisensiaatti Sonja Sulkava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vesa Kaustia –rahasto:
– Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden vaikutus muistiin. 5000 euroa. Lääketieteen lisensiaatti Laura Ekblad, PET-keskus, Turun yliopisto
– Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen: kaksostutkimus. 5000 euroa. Filosofian maisteri Noora Salmi, PET-keskus, Turun yliopisto

Neurologiarahasto:

– Harvinaisten epilepsiaoireyhtymien molekyyligeneettisen taustan selvittäminen. 4000 euroa. Filosofian maisteri Mikko Muona, Helsingin yliopisto
– Geenien ilmentymismuutokset oireilevan kaulavaltimoateroskleroosin ja aivoinfarktin taustalla. 4000 euroa. Filosofian maisteri Jari Saksi, Helsingin yliopisto
– Multippeliskleroosin lääke- ja PET-merkkiaineiden arviointi neuroinflammaatiomalleissa. 4000 euroa. Filosofian maisteri Susanne Vainio, PET-keskus, Turun yliopisto
– Effects of antiepileptic drugs and dietary supplementation on epileptogenesis and epileptic brain activity in a mouse model of Alzheimer’s disease. 4000 euroa. Filosofian tohtori Sofya Ziyatdinova, A.I.Virtanen –instituutti, Itä-Suomen yliopisto
Terttu Arajärvi –rahasto:
– Varhaisten psyykkisten ongelmien tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä. 7000 euroa. Lääketieteen lisensiaatti Jaana Alakortes, Oulun yliopistollinen sairaala

Lastenpsykiatrian rahasto:

– Väitöskirja Autismikirjon häiriöiden riskitekijät pohjautuen hankkeeseen: FIPS-A (Finnish Prenatal Study of Autism Spectrum Disorders). 8000 euroa. Psykologian maisteri Elina Jokiranta, Turun yliopisto. Tutkimustyöhön myönnettiin apuraha myös Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta
– Touretten oireyhtymään ja muihin tic-häiriöihin liittyvät pre- ja perinataaliriskitekijät. (FIPS-TIC, Finnish prenatal study of Tourette syndrome and other tic disorders. 7000 euroa. Lääketieteen lisensiaatti Susanna Leivonen, Turun yliopisto
– Onko lastenpsykososiaaliset ongelmat ja palveluiden käyttö muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana? 8000 euroa. Luonnontieteiden kandidaatti Lotta Lempinen, Lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, Turun yliopisto
– Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa – FinADHD-study. 3500 euroa. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto:

– Potilaskohtaisten hermoston kantasolujen ärtyvyyden muutokset hermoverkkojen toiminnallisten häiriöiden taustalla. 3340 euroa. Dosentti Maija Castren, Helsingin yliopisto
– Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla. 5000 euroa. Psykologian maisteri Jenni Heikkilä, Helsingin ja Jyväskylän yliopisto
– Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus. 5000 euroa. Dosentti, Tuula Hurtig, Oulun yliopistollinen sairaala
– Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen. 5000 euroa. Terveystieteiden maisteri Johanna Olli, Turun yliopisto
– Kehitysvammaisuuden ja vakavien neuropsykiatristen sairauksien geneettinen tausta Suomalaisessa väestössä. 3000 euroa. Filosofian maisteri Olli Pietiläinen, Suomen molekyylilääketieteen Instituutti, Helsingin yliopisto
– Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus/yksinäisyys – miten vahvasti kehitysvammaiset ihmiset kokevat olevansa mukana lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa? 5000 euroa. Dosentti Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto
– Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi – Vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa. 5800 euroa. Psykologian maisteri Emmi Tuomi, Rinnekoti-Säätiö, Itä-Suomen yliopisto

Takaisin