2013 myönnetyt apurahat

2013 myönnetyt apurahat

Terttu Arajärvi-rahasto

Jenni Fyrsten, Oulun yliopisto, 6000 eur, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla
Lastenpsykiatrian rahasto

Marie Korhonen, Tampereen yliopisto, 6000 eur, Äidin masennuksen vaikutus nuoruusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen toimintakykyyn ja oireiluun sekä lapsen oireilun jatkuvuutta 4-5-vuoden iästä 16-vuoden ikään.
Susanna Leivonen, Turun lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, 6000 eur, Pre- peri- ja postnataalisten tekijöiden yhteys Touretten oireyhtymään ja muihin nykimishäiriöihin
Anita Puustjärvi, Itä-Suomen yliopisto, 4000 eur, Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa.
Nina Pyykkönen, Turun yliopisto, 2000 eur, Äidin mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa sekä normatiivisten että korkean riskin äitien kohdalla FinnBrain-tutkimus.
Maria Rönkä, Oulun yliopisto, 3000 eur, Lapsen valmisteleminen rikosselvittelyyn liittyviin oikeuspsykologisiin haastatteluihin ja lapsen haastateltavuuden arvio
Neurologiarahasto
Suvi Hokkanen, Cambridgen ja Helsingin yliopisto, 5000 eur, Hippokampaaliskleroosi – ongelmallinen ja vähän tunnettu, hyvin iäkkäiden ihmisten dementiaa aiheuttava sairaus
Koskinen Suvi, Helsingin yliopisto, 3000 eur, Kaulavaltimoahtauman radiologinen arviointi
Teemu Luoto, Tampereen yliopisto, 3000 eur, Akuutin, lievän aivovamman saaneiden potilaiden kliininen arviointi.
Tiina Remes, Oulun yliopisto, 5000 eur, Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset
Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto
Tuula Hurtig, Oulun yliopisto, 14 960 eur, Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus
Kaisa Kanerva, Helsingin yliopisto, 4400 eur, Työmuisti ja varhaiset koulutaidot esikouluikäisillä lapsilla
Johanna Olli, Turun yliopisto, 6400 eur, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen
Elzbieta Plonka-Poltora, 7630 eur, Do anti-epileptic medications (Valproates and Lamotrigine) increase the risk of atherosclerosis-A case-control study?
Krista Wallenius, Oulun yliopisto, 9600 eur, Lasten bilateraalinen sisäkorvaistutehoito Suomessa: Kuulovikaisten lasten pragmaattinen kehitys 4‐6 vuoden iässä
Outi Äyräs, Helsingin yliopisto, 3000 eur, Alkuraskauden niskaturvotuksen merkitys sikiön epämuodostumien

Takaisin

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.