2012 myönnetyt apurahat

2012 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto:
Kämäläinen Anna LK
Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa

Lastenpsykiatrian rahasto:
Hurtig Tuula FT
Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen

Ilola Anna-Marja LL
Lasten kiusaaminen: esiintyvyys, taustatekijät ja pitkäaikaisvaikutukset

Mara Anniina PsM
Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä

Timonen-Soivio Laura LL
FIPS-A, Finnish Prenatal Study of Autism spectrum disorders-synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja
äidin raskaudenaikainen lääkitys v. 1987-2005 syntyneillä ASD lapsilla

Urrila Anna-Sofia LT
Nuorten uni ja depressio

Terttu Arajärvi -rahasto:
Lastenpsykiatrian emeritaprofessori Terttu Arajärven 90-vuotis juhla-apuraha myönnettiin lääketieteen tohtori, lastenpsykiatria Mirjami Mäntymaalle.

Neurologiarahasto:
Annunen-Rasila Johanna LT
Vimentiini-ELISA-menetelmän soveltuvuus neurologisten sairauksien diagnostiikkaan

Joutsa Juho LL, (väit.)
Dopaminergic reward mechanisms in pathological gambling – Pelihimon neurobiologia

Roine Ulrika LL, DI
Molecular genetics and neuroimaging study of autism spectrum disorders –Aspergerin oireyhtymään liittyvien molekyyligeneetisten ja aivojen anatomisten poikkeavuuksien tutkiminen.

Suoranta Sanna LL
Imaging findings of Unvenicht-Lundborg disease (EPM 1) elucidate the role of cystatin B gene
(CSTB) in humas — Unverricht-Lundborgin taudin (EPM1) kuvantamislöydökset luustossa ja aivoissa –
Kystatiini B-geenin (CSTB) merkitys ihmiselimistössä

Rinnekodin kehitysvammarahasto:
Castren Maija Dos
Autismin taustaa selvittävä tutkimus; glutamaattivasteisten solujen erilaistumishäiriö kehityksellisten häiriöiden aiheuttajana

Kanerva Kaisa PsM
Työmuisti ja matematiikan oppiminen lapsilla ja nuorilla

Kanninen Katja FT
Kantasolut lasten hermostosairauden tutkimuksessa

Kantojärvi Katri TTM
Autismin geneettisen taustan selvittäminen suomalaisessa väestössä

Lindström Riikka PsM
Puheen tunnetilan havaitsemisen aivoperusta autismikirjossa

Mara Anniina, PsM
Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä

Takaisin

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.